Szociális célú városrehabilitáció, fejlesztése

Beadási határidő:
2023. 12. 15.
Pályázati kód:
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-FE1
Támogatási összeg:
30 000 000 - 268 000 000 Ft
Területi lehatárolás:
konvergencia régiók
InnoBond

Felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

Támogatható tevékenységek:

  • Lakóépületek korszerűsítése, felújítása
  • Modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása
  • Lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése
  • Önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként
  • Szociális naperőmű, energiaközösség létrehozására irányuló mintaprojekt megvalósítása
  • Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése
  • Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek
  • Foglalkoztatást elősegítő funkció
  • Közterületi beruházások

Kedvezményezettek köre: Városi jogállású települési önkormányzatok (GFO 321)

Támogatás formája: Vissza nem térítendő 

Kérje konzultációnkat, ajánlatunkat
InnoBond
InnoBond
© 2023 InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
Készítette: NeoSoft Kft.
InnoBond