Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Beadási határidő:
2025. 03. 31.
Pályázati kód:
RRF-10.10.1-23
Támogatási összeg:
2 800 000 - 64 000 000 Ft
Területi lehatárolás:
konvergencia régiók
InnoBond

Támogatási kérelmet nyújthat be:

  • Aki Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkezik
  • Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú, és gazdasági társaság esetén a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét. 
  • Továbbá, támogatási kérelmet kizárólag az az egyéni vállalkozó nyújthat be, akinek az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység, vagy akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 2 fő volt. 

Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása. 

A támogatás keretében kizárólag olyan teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű3 megvásárlása vagy zártvégű pénzügyi lízing keretében való beszerzése támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M14, M25, illetve N16, N27 kategóriás gépjárműnek. A felhívás keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható.


Az „N1” és „N2” járműkategóriákba sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak, azaz közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására nem nyújtható csekély összegű támogatás.

 

Támogatás minimum összege: 2 800 000 - 64 000 000 Ft.

Kérje konzultációnkat, ajánlatunkat
InnoBond
InnoBond
© 2023 InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5. II. emelet.
Készítette: NeoSoft Kft.
InnoBond