Fókuszterületi innovációs projektek támogatása - TERVEZET

Beadási határidő:
2025. 06. 26.
Pályázati kód:
GINOP Plusz 2.1.1-24
Támogatási összeg:
100 000 000 - 800 000 000 Ft
Területi lehatárolás:
konvergencia régiók
InnoBond

A felhívás célja:
A Felhívás a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja:

1. a) Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása (1. és 4. szakasz)
2. b) A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása, ezen belül kiemelt célterület az energetikai
és az agrár technológiák támogatása (2. és 5. szakasz)
3. c) Egyéb kiválósági projektek az S3 fókuszterületeken (3. és 6. szakasz)

A beavatkozások kapcsolódnak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) nemzetgazdasági prioritásaihoz és a projektek felé elvárás legalább egy S3 prioritáshoz való illeszkedés.
 
Pályázók köre:

 • kettős könyvvitelt vezető kis- középvállalkozások és nagyvállalatok (Kft., Bt., Kkt., Rt., Európai Részvénytársaság, Külföldi Vállalkozás Magyarországi fióktelepe), akik önállóan és konzorciumban is pályázhatnak
 • minimum 12 fős létszám
 • legalább 2 teljes, lezárt üzleti év
 • önálló pályázatnál minimum 300 millió Ft árbevétel
 • konzorcium esetében együttesen minimum 400 millió forint árbevéte
 • FIGYELEM!: a támogatást igénylőknek rendelkezniük kell az NKFI
  Hivatal által kiállított minősítéssel.

 

Az igényelt támogatás nem haladhatja meg a saját tőke összegét és a projekt összköltsége nem haladja meg az árbevételt, az elmúlt 3 lezárt üzleti évben jóváhagyott osztalékok összege nem haladhatja meg az ugyanezen 3 üzleti évben elért adózott eredmények, valamint az ezen 3 évet megelőző utolsó üzleti év eredménytartaléka összegének 50%-át.
 
Nem pályázhat, amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható: 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 63.1, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 58.2
 
A fejlesztést legalább 60 napja bejegyzett bármely magyarországi településen bejegyzett székhelyen/telephelyen kell megvalósítani.
 
Támogatható tevékenységek:

 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. a) Kísérleti fejlesztés (A kísérleti fejlesztés tevékenységen elszámolni kívánt költségeknek el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át)

 • Választható, önállóan támogatható tevékenységek:

1. a) Ipari kutatás

2. b) Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

 • hardver és szoftver beszerzése,
 • szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele,
 • projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság,
 • iparjogvédelmi oltalomszerzés,
 • szabadalmi oltalom szerzés,
 • rezsi,
 • piacra vitel
 • horizontális tevékenységek

Műszaki, szakmai elvárások:

 • A támogatást igénylőnek a projekt benyújtását megelőzően el kell készítenie a projekt közgazdasági és pénzügyi értékelését
 • A fejlesztésnek minimum megkezdett TRL 4-es, maximum TRL 6-os szintről kell indulnia, a megvalósítási időszak végére a minimum befejezett TRL 7-es szintet kell elérnie a felhívás 9. számú mellékletét képező útmutató alapján. A befejezett TRL 7 szint elérését a záró elszámolás során kell alátámasztani.
 • Ipari (alkalmazott) kutatás csak abban az esetben elszámolható, amennyiben a fejlesztés TRL 4-es szintről indul.
 • A projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható kell, hogy legyen, amelynek a projekt fizikai befejezését követő 24 hónapon belül el kell érnie a minimum befejezett TRL 9-es szintet a felhívás 9. számú mellékletét képező útmutató alapján.

Beadási szakaszok:

 • 2024. október 8 – 2024. október 22.
 • 2024. október 23 – 2024. november 6.
 • 2024. november 7 – 2024. november 21.
 • 2025. május 6 – 2025. május 20.
 • 2025. május 28 – 2025. június 11.
 • 2025. június 12 – 2025. június 26.
Kérje konzultációnkat, ajánlatunkat
InnoBond
InnoBond
© 2023 InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5. II. emelet.
Készítette: NeoSoft Kft.
InnoBond